EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau
u bent hier » Merkproducten » > FILTEX® » > FILTEX®
Merkproducten
 

FILTEX - 3 functie's:
Scheiding, filtratie en stabilisatie

  • FILTEX, het niet-geweven filtervlies van polypropyleen, is weervast. Ze is bestand tegen verrotting, alsook tegen alle in de grond voorkomende chemicaliën en bacteriën.
  • Het geringe gewicht en de compacte vorm van de rollen maken een gemakkelijke hantering op de werf mogelijk.

FILTEX als sijpelbare bodembewapening:

 

De bijzonder hoge vastheid van FILTEX vormt een bijkomende veiligheidsfaktor bij de wegen- en terrassenbouw.

Anders dan de meeste geotextielen bezit FILTEX een veel geringere uitrekkings– en vervormingsgraad om belastingen te doorstaan. Dit voorkomt zijn perforatie bij puntbelastingen tijdens het aanvullen.

FILTEX voorkomt het inzinken van de dragende steenslaglaag in moerasachtige ondergrond. Gedurende het verdichten van de steenslaglaag op een zeer vochtige ondergrond, dringt het overtollige poriënwater van de bodem door de FILTEX in deze steenslaglaag. De grondkorrels worden door FILTEX tegengehouden. De ondergrond verstevigt zich. Bijgevolg wordt een oneffen verzakken van de bedekking door latere belasting voorkomen en beschadigingen door vorst-dooi-cycli worden verminderd. De mechanische en drainerende eigenschappen van de steenslaglaag blijven behouden.

     
  FILTEX als scheidings- en filtervlies:

FILTEX verhindert het vermengen van de grond met de drainerende laag, b.v. het draineergrind of de sijpelplaat. De draineerlaag slibt niet dicht en blijft zodoende doeltreffend. De dragende ondergrond wordt niet door het water ondermijnd.
FILTEX bezit uitstekende filtereigenschappen. FILTEX overneemt de functie van een duur zand-grind filtermengsel van een dikte tot 20 cm. Het draineergrind kan van één enkel soort grof en dus goedkoper aggregaat zijn. Hoe groter de holle ruimtes van de drainerende laag zijn, des te meer water kan zij in zich opnemen en des te vlotter kan zij het afvoeren.
FILTEX moet de drainerende laag volledig bedekken. De overlappingen moeten minstens 30 cm bedragen. De met FILTEX beschermde drainerende lagen blijven lang effectief.

> Tip van de Maand:  FILTEX - 3 functie's: scheiding, filtratie en stabilisatie.
  1) Het is aan te raden als overgang van maaiveld tot draineerwand zo mogelijk een grindstrook aan te leggen. Dit vermindert spatwater en vorming van plassen voor de plint.
FILTEX scheidt het grind van de grond.

1) + 2) FILTEX bedekt de draineerwand volledig + (overlapping: ongeveer 10 cm). FILTEX wordt met DIMAflexi op de draineerplaten gekleeft (ong. 3–4 kleefpunten/m²; 300-500 g/m²).

2) Het draineergrind omgeeft de draineerbuis in een dikte van minstens 20 cm. FILTEX omhult het draineer grind volledig. FILTEX na de plaatsing onmiddelijk met ong. 10 cm aarde bedekken.

3) FILTEX bedekt de grond onder de keldervloer volledig. Het draineergrind blijft schoon en bijgevolg blijft het capillaire effect onderbroken.

4) Op slechte ondergrond aangelegde sportvelden: FILTEX ligt onder en over de drainerende laag. Zo gescheiden kunnen de verschillende lagen hun eigen functie vervullen. Het overtollige water in de moederaarde en aan de oppervlakte wordt door de drainerende laag afgevoerd.

 
  5) FILTEX omhult het draineergrind in de afvoergreppel. Van de helling komend oppervlaktewater wordt voor het gebouw opgevangen en omgeleid.

6) + 7) FILTEX onder de zandlaag stabiliseert de bedekking op terrassen en opritten.Gewicht: 110 g/m²
Materiaal:  thermisch verbonden polypropyleen-vezels.

FILTEX 110g is geschikt voor praktisch alle types aanvulaarde. Alleen in uitzonderlijke gevallen waar met zeer fijne en niet samenklevende kleiaarde wordt aangevuld, is een andere gewichtskwaliteit
te gebruiken.

boven...